Βιομηχανία

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

Η βιομηχανία ανεξαρτήτου αντικειμένου παραγωγής και μεγέθους, έχει στο πλευρό της έναν ουσιαστικό σύμμαχο για την καλή και ασφαλή λειτουργία.

Συνήθως όταν αναφέρουμε τη λέξη βιομηχανία, ο νους μας πάει σε ρομποτικές εγκαταστάσεις, hitech κτίρια και με ανθρώπινο δυναμικό ντυμένο με άσπρες καθαρές ενδυμασίες. Αυτό είναι μια εικόνα αλλά όχι η πραγματικότητα. Η βιομηχανία συνήθως χαρακτηρίζεται από τον όγκο παραγωγής ενός ή πολλών προϊόντων και όχι από τον αριθμό εργαζομένων ή τις τέλειες εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό η τεχνολογία της ασφάλειας παίζει ουσιαστικό ρόλο στο τομέα αυτό. Για παράδειγμα σε περίπτωση φωτιάς σε βιομηχανικό επίπεδο κανένα ρομποτικό μηχάνημα και πολύ περισσότερο κανένας άνθρωπος δεν θα πάρει στα χέρια του έναν πυροσβεστήρα και θα τρέξει στην εστία - απλά είναι αναποτελεσματικό και επικίνδυνο. Υπάρχουν κανονισμοί και ηλεκτρονικές διατάξεις που θα πράξουν ανάλογα σε κάθε περίπτωση.

 

 

 

Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού.
Ο συναγερμός στην κατηγορία αυτή δεν έχει το ρόλο της προστασίας από κλοπή ( ίσως και ναι σε κάποιες περιπτώσεις ). Συμμετοχή όμως με τις λειτουργίες και τις ικανότητές του στον αυτοματισμό των εγκαταστάσεων και στον έλεγχο φυσικής παρουσίας σε χώρους και τομείς. Για παράδειγμα και με τη σκέψη οτι οι βιομηχανικοί χώροι είναι μεγάλων διαστάσεων σε επιφάνεια, η περιμετρική φύλαξη είναι δύσκολη, ενώ πιθανόν να υπάρχουν και χώροι που στερούν φυσικής επιτήρησης. Όλα μπορούν να ελέγχονται μέσα από το δωμάτιο ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας.
Θα μπορούσαμε στο τομέα της πυρασφάλειας να γράψουμε ολόκληρους τόμους για να επεξηγήσουμε τη χρησιμότητα και τις δυνατότητες τους στο τομέα της βιομηχανίας. Είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. Θα αναφέρουμε όμως ότι είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε μονάδα ανεξαρτήτως αντικειμένου παραγωγής με κάθε τρόπο για την πυρανίχνευση και κατάσβεση. Διαθέτουμε όλων των ειδών ανιχνευτές όπως καπνού, θερμοδιαφορικούς, γκαζιού, φυσικού αερίου, διαφόρων χημικών, CO2 καθώς και αξιόπιστα και πιστοποιημένα κέντρα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης ανεξαρτήτου μέσου, νερού - CO2 - αφρού. Ακολουθώντας τους κανονισμού πραγματοποιούμε μελέτη για να έχει αποτέλεσμα η εγκατάσταση των συστημάτων μας. Εξάλλου το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν.
Κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους.
Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στο επίπεδο της βιομηχανίας συνήθως συνοδεύουν τα συστήματα συναγερμού. Χωρίς όμως αυτό να αποτελεί κανόνα, θα αναφέρουμε επιπρόσθετα οτι συμμετέχουν τόσο στο ταυτόχρονο και συνεχή έλεγχο των γραμμών παραγωγής (επιτήρηση λειτουργίας μηχανών) αλλά και στην επιτήρηση και έλεγχο της κινητικότητα εντός των εγκαταστάσεων του ανθρώπινου δυναμικού και οχημάτων. Το τελευταίο που αναφέραμε είναι πολύ σημαντικό αφού τα ψηφιακά συστήματα που διαθέτουμε έχουν τη δυνατότητα καταγραφής πινακίδων, όπου οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στο τομέα των φορτώσεως και εκφορτώσεων οχημάτων. Η δυνατότητα ελέγχου δίνεται σε τηλεφωνικές συσκευές αλλά στο κέντρο επιτήρησης του εργοστασίου (security room).
Access control.
Τα συστήματα αυτά είναι απαραίτητα στο χώρο της βιομηχανίας και βρίσκουν εφαρμογή στο έλεγχο πρόσβασης σε μεμονωμένους χώρους και από συγκεκριμένα άτομα, στον έλεγχο παρουσίας του ανθρώπινου δυναμικού ( πληροφορίες εργατοωρών ), καθώς και τον απομακρυσμένο έλεγχο εισόδου - εξόδου οχημάτων με καταγραφή λεπτομερειών και στοιχείων. Για παράδειγμα θα μπορεί μια μονάδα να χρησιμοποιήσει τα συστήματα access control για την μισθοδοσία των εργαζομένων της και για τον περιορισμό πρόσβασης σε χώρους μη εξουσιοδοτημένων ατόμων ανα σημείο.
Σήμανση και φωτισμός ασφαλείας.
Ο φωτισμός ασφαλείας και οι ειδικές σημάνσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνονται και οροθετούνται από τη νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων. Αν δε λάβουμε υπόψιν τη νομοθεσία που είναι αυστηρή στην ύπαρξη σημάνσεων και λάβουμε υπόψιν μόνο το αίσθημα της υπευθυνότητας για την ασφάλεια, θα σας αναφέρουμε ότι αυτές οι διατάξεις μας ενημερώνουν για τις εξόδους κινδύνου, για την ύπαρξη αερίων και βλαβερών ουσιών, για την ενεργοποίηση συσκευών και απαγόρευση εισόδου καθώς και την ενημέρωση κατευθύνσεων προς τους διαφόρους λειτουργικούς χώρους μιας μονάδας. Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρονικές διατάξεις, εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών και τεχνολογίας LED.

Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια από το υπουργείο δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Τα βασικά στελέχη της επιχείρησης προέρχονται από των κλάδο της ασφάλειας δεδομένων δικτύων και δορυφορικών επικοινωνιών γι'αυτό και η κάθε μας πρόταση είναι και εγγύηση για τη ζωή και την περιουσία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εντελώς δωρεάν μελέτη του χώρου σας και μάθετε πως μπορείτε να εξασφαλίσετε το σπίτι ή το γραφείο με τα σύγχρονα συστήματα που διαθέτουμε, το κέντρο λήψεως σημάτων και την οπτική καταγραφή εποπτεία του χώρου με CCTV.