Χώροι εστίασης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Το οργανωμένο περιβάλλον, η άμεση και ευγενική εξυπηρέτηση και το γευστικό φαγητό είναι η επιτυχία μιας επιχείρησης φαγητού. Όλα δείχνουν σωστά μελετημένα ως προς τη λειτουργία αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.

Ο χώρος εστίασης, είτε είναι ιδιαίτερος και μεγάλος είτε μικρός ταχυφαγίου, θα πρέπει στις εγκαταστάσεις του να συμπεριλάβει και τα συστήματα ασφαλείας. Γνωρίζουμε πολύ καλά από την εμπειρία μας, ότι πολλοί επιχειρηματίες δεν πραγματοποιούν μελέτη προδιαγραφών κατά την κατασκευή των υποδομών. Αυτό είναι ζωτικό πρόβλημα και δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα οικονομικό πλάνο μιας επιχείρησης. Τα συστήματα ασφαλείας και ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής εστίασης είναι ο παράγοντας αποφυγής κινδύνου και ιδιαίτερα αν προέρχεται από μη προβλέψιμες αιτίες. Το αίσθημα και η παροχή της ασφάλειας στους πελατών σας, που προτίμησαν την επιχείρηση σας για να διασκεδάσουν, είναι το μέλημά μας και είμαστε δίπλα σας.

 

 

 

 

Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού.
Ένα αξιόπιστο με δυνατότητες σύστημα συναγερμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης. Βρίσκει εφαρμογή ιδιαίτερα σε χώρους πάρκινγκ ή σημεία που δεν λειτουργούν όλες τις ώρες. Είναι βασικό να σημειωθεί, ότι ένας συναγερμός, μπορεί να σας προσφέρει πολλές δυνατότητες αυτοματισμού για παράδειγμα να ανοίγουν περιφερειακά φώτα, ρολά ασφαλείας ή να ενεργοποιεί εισόδους του κτιρίου. Να σας διευκρινίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται με εντολές από το κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή και χωρίς να είναι υποχρεωτική ύπαρξη σήματος συναγερμού. Τεχνολογικά διαθέτουμε όλες τις μορφές ανιχνευτών όπως περιμετρικής κάλυψης, κίνησης, μαγνητικές παγίδες θυρών και παραθύρων, θραύσης κρυστάλλων κτλ.
Συστήματα Πυρανίχνευσης - Πυρόσβεσης.
Συστήματα Πυρανίχνευσης: Είναι συστήματα που ανιχνεύουν την εστία της φωτιάς. Στη κατηγορία των καταστημάτων εστίασης λαμβάνουν χώρα κυρίως σε πολυώροφα συγκροτήματα που διαθέτουν ή όχι υπόγεια πάρκινγκ, σε χώρους όπως κουζίνα, σε κοινόχρηστους χώρους όπως οι διάδρομοι αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο σημειώσουμε ως αναγκαίο κατά τις απαιτήσεις και τη λειτουργία τους. Στα συστήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι υπόλοιποι αισθητήρες εντοπισμού αερίων και χημικών (αν συντρέχουν κίνδυνοι). Συστήματα κατάσβεσης: Τα συστήματα πυρόσβεσης χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέσω κατάσβεσης που χρησιμοποιούν όπως νερό,CO2 και αφρό. Είναι αυτόνομα συστήματα και δεν απαιτείτε ο χειρισμός από κάποιον υπάλληλο. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας συνοδεύεται πάντα από την εγκατάσταση κατά τόπους πυροσβεστήρων. Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά για τα συστήματα αυτά και είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε ανάγκη σας.
Κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους.
Οι κάμερες εποπτείας στους χώρους των καταστημάτων είναι αναγκαίες για την επιτήρηση κυρίως της ομαλής κινητικότητας των επισκεπτών. Βασικά αποσκοπούν στην αποτροπή κλοπής και ως αποδεικτικό κακόβουλων πράξεων. Σε πολλές περιπτώσεις η υποστήριξη των καμερών για την ασφάλεια είναι απαραίτητη για παράδειγμα σε πολυώροφο κατάστημα με 2 υπόγεια πάρκινγκ ή υπαίθρια μεγάλα πάρκινγκ το οποίο ταυτόχρονα διαθέτει μεγάλους, απόμακρους και ανεπαρκείς φωτιζόμενους χώρους ή αποθήκες προσβάσιμες από το κοινό (κακόβουλα), φανταστείτε στο παράδειγμα αυτό πόσα άτομα απαιτούνται για την επιτήρηση του και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αποτέλεσμα αφού καμία εταιρεία δεν θα διαθέτει τόσο προσωπικό για τέτοιου είδους εργασία. Με πιο περιορισμένη έκταση κάτι παρόμοιο ισχύει και σε μικρά καταστήματα τα οποία έχουν την ανάγκη για κάλυψη μικροκλοπών ή οι επιχειρηματίες διαθέτουν παραπάνω από ένα κατάστημα και επιθυμούν την συνένωση τους σε ένα σύστημα για την γενική επιτήρηση της καλής λειτουργίας. Η κάμερες είναι πρόληψη.
Εγκατάσταση συστημάτων Access control.
Χρήσιμα συστήματα για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν τα access control, αφού διασφαλίζουν στο ακέραιο την είσοδο και έξοδο των επισκεπτών και του προσωπικού στο χώρο και ιδιαίτερα σε χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος όπως λογιστήρια, ταμεία ή χώρους αποθήκευσης προϊόντων. Στη πιο εξελιγμένη τους μορφή, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες όπως την παρουσία στο χώρο, την ώρα και τον αριθμό εισόδου εξόδου. Η πλουσιότερη έκδοση των συστημάτων αυτών μας δίνει πληροφορίες για την λειτουργία του προσωπικού π.χ. ώρα έναρξης-τέλους βάρδιας, ημέρες εργασίας, τα οποία στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία. Ασφάλεια και λειτουργικότητα σε ένα σύστημα.
Σήμανση και φωτισμός ασφαλείας.
Ο φωτισμός ασφαλείας και οι ειδικές σημάνσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνονται και οροθετούνται από τη νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Αν δε λάβουμε υπόψιν τη νομοθεσία που είναι αυστηρή στην ύπαρξη σημάνσεων και λάβουμε υπόψιν μόνο το αίσθημα της υπευθυνότητας για την ασφάλεια, θα σας αναφέρουμε ότι αυτές οι διατάξεις μας ενημερώνουν για τις εξόδους κινδύνου, για την ύπαρξη αερίων και βλαβερών ουσιών, για την ενεργοποίηση συσκευών και απαγόρευση εισόδου καθώς και την ενημέρωση κατευθύνσεων προς τους διαφόρους λειτουργικούς χώρους μιας κτιριακής εγκατάστασης. Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρονικές διατάξεις, εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών και τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλωσης.
Μεμβράνες ασφαλείας θραύσης κρυστάλλων.
Οι μεμβράνες ασφαλείας τοποθετούνται στους υαλοπίνακες των καταστημάτων και βασική τους λειτουργία είναι η προστασία από τη θραύση τους. Ανάλογα της επιφάνειας των τζαμιών αλλά και τις απαιτήσεις για ασφάλεια, διαθέτουμε μεμβράνες όπου ανάλογα το πάχος μας προσφέρει και διαφορετικό βαθμό προστασίας. Για παράδειγμα το πάχος PS4 προτείνεται για μικρές γυάλινες επιφάνειες και μόνο για την συγκράτηση σε περίπτωση σπασίματος, ενώ η PS11 προτείνεται για μεγάλες επιφάνειες αλλά και πιο ειδικά σε μικρές όπου η ασφάλεια των τζαμιών έχει μεγάλη σημασία όπως βιτρίνες καταστημάτων χρυσού, εκθεμάτων αξίας (μουσεία) κτλ. Οι μεμβράνες ανήκουν στη κατηγορία της πρόληψης πιο πολύ, διότι δεν επιτρέπουν την πρόσβαση από τις γυάλινες εισόδους συγκρατώντας δυνάμεις ακόμη και από τρομοκρατικές ενέργειες (λοστοί.πέτρες, μολοτοφ, χειροβομβίδες, και υπό προϋποθέσεις εκρηκτικών υλών (βόμβες). Τέλος να σημειωθεί οτι η ανάγκη για την προστασία από την θραύση των κρυστάλλων δεν προέρχετε μόνο από κακόβουλες πράξεις αλλά και φυσικά φαινόμενα όπως ο σεισμός. Είναι τελείως διαφανές και δεν επιφέρουν καμία αισθητική παρεμβολή στους υαλοπίνακες. Ρωτήστε μας!!

Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια από το υπουργείο δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Τα βασικά στελέχη της επιχείρησης προέρχονται από των κλάδο της ασφάλειας δεδομένων δικτύων και δορυφορικών επικοινωνιών γι 'αυτό και η κάθε μας πρόταση είναι και εγγύηση για τη ζωή και την περιουσία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εντελώς δωρεάν μελέτη του χώρου σας και μάθετε πως μπορείτε να εξασφαλίσετε το σπίτι ή το γραφείο με τα σύγχρονα συστήματα που διαθέτουμε, το κέντρο λήψεως σημάτων και την οπτική καταγραφή εποπτεία του χώρου με CCTV.