Ναυτιλία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΟΙΩΝ.

Η ασφάλεια και ειδικά η πυροπροστασία του πλοίου είναι θέμα ζωτικής σημασίας τόσο για το αξιόπλοο του, όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων, των επιβατών και των εμπορευμάτων που μεταφέρει καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος. Προστατεύοντας το πλοίο από το ναυτικό ατύχημα, προστατεύεται και το περιβάλλον από ρυπάνσεις εξ αιτίας διαρροής καυσίμων ή διαφυγής τοξικών ουσιών ή άλλων ρυπογόνων ουσιών που τυχόν μεταφέρει το πλοίο.

 

 

 

 

 

 

Πυρασφάλεια πλοίων.
Η πυροπροστασία αφορά τη παθητική και την ενεργητική πυροπροστασία. Η παθητική εξετάζει τα κατασκευαστικά-δομικά στοιχεία του πλοίου, υλικά διακόσμησης και τη πυροδιαμερισματοποίηση του ώστε να είναι ασφαλές έναντι της φωτιάς και του καπνού, η παθητική έχει προληπτικό ρόλο. Η ενεργητική πυροπροστασία αφορά τα μέσα κατάσβεσης και καταστολή της φωτιάς, σε περίπτωση που εκδηλωθεί η φωτιά. Η αναλυτική περιγραφή όλων των συστημάτων κατάσβεσης, από αυτά που μπορεί να υπάρχουν σε μερικά πλοία αλλά έχουν ήδη καταργηθεί για περιβαλλοντολογικούς λόγους από τα διεθνή πρωτόκολλα για την προστασία του περιβάλλοντος έως και τα πιο σύγχρονα συστήματα από τα οποία μερικά είναι ακόμη σε υβριδική κατάσταση, κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκληρωμένη γνώση της αντιμετώπισης της εκδήλωσης φωτιάς. Εκτός από τη παθητική και ενεργητική πυροπροστασία ένα άλλο μέσο πυροπροστασίας, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι περιπολίες και οι επιθεωρήσεις, συντελούν στη πρόληψη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν την επιθεώρηση μελέτης και κατασκευής του πλοίου αλλά και τις περιοδικές επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την ομάδα πυρασφάλειας του πλοίου.
Κάμερες διαχείρησης και ελέγχου.
Τα κλειστά κυκλώμτα στο τομέα της ναυτιλίας κατέχουν προτεύοντα ρόλο στη διαχείρηση και τη λειτουργία του σκάφους. Σε δεύτερη κατηγορία κατατάσετε η ανάγκη για έλεγχο των διαφόρων σημείων και επιβατών. Κύρια εφαρμογή βρίσκουν στα επιβατικά πλοία και μεταφοράς οχημάτων. Είναι σύστημα άμεσα συνδεδεμένο με το συναγερμό του πλοίου και το χειρισμό του.
Σήμανση και φωτισμός ασφαλείας.
Οι διατάξεις αυτές μας ενημερώνουν για τις εξόδους κινδύνου, για την ύπαρξη αερίων και βλαβερών ουσιών, για την ενεργοποίηση συσκευών και απαγόρευση εισόδου καθώς και την ενημέρωση κατευθύνσεων προς τους διαφόρους λειτουργικούς χώρους ενός πλοίου. Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρονικές διατάξεις, εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών και τεχνολογίας LED.