Συστήματα Πυρασφάλειας

Η ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ....

ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΤΗΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ.

Η πυρανίχνευση είναι η κατηγορία όπως το λέει και η λέξη, των συστημάτων που χρησιμοποιούντα για την ανίχνευση της φωτιάς και δουλεύουν 7/24/365.

Η κατάσβεση είναι η κατηγορία των συσκευών που ενεργοποιούνται με την ανίχνευση φωτιάς και συμβάλλον με πολλούς τρόπους στην κατάσβεσή της.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τους 4 βασικούς τομείς για την εγκατάσταση των συστημάτων πυρασφάλειας.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στη μελέτη και το σχεδιασμό, προδιαγράφετε ο αριθμός και η κατηγορία των ανιχνευτών, ο τύπος των καλωδιώσεων, ο αριθμός ζωνών και η μέθοδος κατάσβεσης. Επίσης αποφασίζετε και η τεχνολογία των πινάκων, περιγράφονται στο τέλος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα συστήματα πυρασφάλειας είναι πιστοποιημένα από τους κατασκευαστές για τις λειτουργίες και την κατασκευή τους. Ωστόσο εμείς, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου επιλέγουμε την μάρκα του κέντρου, των καλωδίων και των ανιχνευτών. Στο σημείο αυτό και ανάλογα τον τρόπο κατάσβεσης γίνεται και η επιλογή των υπολοίπων τεχνικών ειδικοτήτων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΕΣ

Η εγκατάσταση των συσκευών γίνεται τμηματικά, ελέγχοντας και πιστοποιώντας την λειτουργία τους σε κάθε φάση. Ακολουθώντας αυστηρά τους κανονισμούς και τα σχέδια από τη μελέτη, γίνονται δοκιμές του συστήματος με τη χρήση καπνού και με την εν μέρει ενεργοποίηση της κατάσβεσης. 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Όπως έχουμε αναφέρει, το σύστημα πυρασφάλειας, πρέπει να λειτουργεί συνδυαστικά με τα υπόλοιπα συστήματα ασφάλειας, όπως το συναγερμό, τις κάμερες ασφαλείας, το access control και τον κτιριακό αυτοματισμό αν υπάρχει. Στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης πραγματοποιείτε η διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων αλλά και όλες οι απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΠΝΟΥ

Οι συμβατικοί ανιχνευτές καπνού αποτελούνται από δύο μέρη, την πλαστική βάση που τοποθετείται στην οροφή και το κυρίως σώμα του ανιχνευτή που κουμπώνει πάνω στη βάση με μια απλή περιστροφή προς τα δεξιά.

Οι ανιχνευτές διαθέτουν ένα φωτάκι LED το οποίο μένει αναμμένο συνεχόμενα σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού μέχρι να δοθεί εντολή ακύρωσης από τον πίνακα που είναι συνδεδεμένος. Σε κανονική λειτουργία το LED αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα.

Οι συμβατικοί ανιχνευτές καπνού μπορούν να συνδεθούν με συμβατικούς πίνακες ελέγχου πυρανίχνευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟΥ

Ανήκουν στην ίδια κατηγορία ως λειτουργία με τους συμβατικούς καπνού, με τη μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται με διευθυνσιοδοτούμενα κέντρα πυρανίχνευσης. Ο κάθε ανιχνευτής έχει τη θέση του στην εγκατάσταση μια διεύθυνση, η οποία μας βοηθάει να εντοπίσουμε σε πιο σημείο έχουμε καπνό, αλλά και να γνωρίζουμε για τυχόν βλάβη του.

ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΣΜΗΣ

Οι ανιχνευτές καπνού δέσμης είναι ένα σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης που λειτουργεί με τρόπο τέτοιο ώστε να ανιχνεύει τον καπνό με τη χρήση Λέιζερ.

Η διαδρομή την υπέρυθρης δέσμης (λέιζερ) πρέπει να παραμένει ανεμπόδιστη σε κάθε περίπτωση, για να μην υπάρξει ψευδής ενεργοποίηση ειδοποίησης του συστήματος.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εγκατασταθούν σε σημείο όπου μπορεί να παρεμβληθούν άτομα ή αντικείμενα στην διαδρομή της δέσμης.

Είναι αναγκαία η εξασφάλιση της οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος. Για αυτό λοιπόν κατά την εγκατάστασή τους πρέπει να τοποθετηθούν αντικριστά.

Επίσης η τοποθέτησή τους πρέπει να πραγματοποιείται σε στέρεες επιφάνειες όπως π.χ. σε δομικό τοίχο ή δοκό.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ

Οι κομψοί αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού διαθέτουν τη δικιά τους μπαταρία με διάρκεια ζωής τα 7 χρόνια και οπτικό αισθητήρα καπνού για την ανίχνευση του ορατού καπνού.

Τοποθετούνται εύκολα σε δωμάτια και διαδρόμους κτιρίων και διαθέτουν πρωτοποριακή τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσης σφαλμάτων για διασφάλιση της λειτουργικότητας και ακεραιότητας των συσκευών.

Οι ψευδείς συναγερμοί εξαλείφονται αφενός με το ενσωματωμένο ειδικό φίλτρο που προστατεύει τους ευαίσθητους ηλεκτρονικούς αισθητήρες από έντομα και ξένα σώματα και αφετέρου με τη διαρκή παρακολούθηση και αντιστάθμιση της συσσώρευμένης σκόνης με τη χρήση αλγορίθμων.

Οι ανιχνευτές καπνού είναι σχεδιασμένοι να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση φωτιάς, δίνοντας αρκετό χρόνο στους ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο να εκκενώσουν τον χώρο. 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι αναλογικοί ανιχνευτές αερίων αντιεκρηκτικού τύπου είναι ικανοί να ανιχνεύσουν εύφλεκτα αέρια χρησιμοποιώντας έναν καταλυτικό αισθητήρα.

Όπως π.χ. Ασετόνη, Ισοπροπυλική αλκοόλη, Αμμωνία, Εξάνιο, Επτάνιο, Αιθανόλη, Αιθυλένιο, Μεθανόλη, Τολουένιο, Βενζίνη, Υδρόθειο, Υδροκυάνιο, Ξυλένιο, κτλ.

Κυρίως γίνεται εφαρμογή σε κεντρικά συστήματα συναγερμού για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εργοστάσια, βιομηχανίες παραγωγής, σε εγκαταστάσεις καθαρισμού, χημικές εγκαταστάσεις, σταθμός καυσίμων, δωμάτιο λεβήτων και άλλες θέσεις που υπάρχουν αέρια.

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

Οι ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης σε % L.E.L. (κατώτερο όριο εκρηκτικότητας) και ταυτόχρονα παρέχουν αυτόνομη λειτουργία ειδοποίησης/συναγερμού μέσω των εξόδων ρελε σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή φυσικού αερίου ή αμμωνίας αντίστοιχα.

Προορίζονται για εμπορικά και ελαφρά βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως επαγγελματικές κουζίνες και λεβητοστάσια.

ΟΡΑΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ

Οι ανιχνευτές αυτής της κατηγορίας, είναι συμβατικοί ανιχνευτές καπνού που ενσωματώνουν λειτουργίες οπτικής και θερμικής ανίχνευσης. Μπορούν να εντοπίζουν καπνό και θερμότητα. Ο ανιχνευτής δίνει συναγερμό όταν η συγκέντρωση καπνού φτάσει τα 0,107dB/m καθώς και όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 57oC. Επίσης, ο ανιχνευτής δίνει συναγερμό όταν η θερμοκρασία ανέβει απότομα κατά 32oC ανεξάρτητα από την αρχική θερμοκρασία πριν την άνοδο.

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ

Χωρίζονται σε συμβατικές και διευθυνσιοδοτούμενες. Αποτελούν μέσο ένδειξης, δίνουν ηχητική σήμανση, συνδέονται στον πίνακα πυρανίχνευσης με την μονάδα εξόδου να αναφέρεται ως ``ΣΕΙΡΗΝΑ``.

Ένα κόκκινο LED, που αναβοσβήνει περιοδικά σε κατάσταση ηρεμίας, είναι ένδειξη τροφοδοσίας και σωστής λειτουργίας της συσκευής. Το LED ανάβει και παραμένει αναμμένο σε περίπτωση που η συγκεκριμένη συσκευή εισόδου έχει ενεργοποιηθεί, σβήνει μόνο μετά από reset του πίνακα. 

Στις διευθυνσιοδοτούμενες, σε κάθε πίνακα μπορούν να συνδεθούν μέχρι 127 συσκευές με την κάθε συσκευή να παίρνει μια διεύθυνση, με την οποία αναγνωρίζεται από τον πίνακα. Ο οξύς θόρυβος και το φωτεινό σήμα που παράγει, καλύπτει χώρο αρκετών τετραγωνικών μέτρων.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα φωτιστικά ασφαλείας και σήμανσης είναι κομψά, διακριτικά και κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους. Eίναι σχεδιασμένα για να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις θέασης (16m, 30m, 38m) και διατίθενται σε μεγέθη.

Μπορούν να τοποθετηθούν χωνευτά ή κρεμαστά στην οροφή καθώς και παράλληλα στον τοίχο. Είναι ιδανικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του ρεύματος τα φωτιστικά ασφαλείας έχουν περίπου 3 ώρες αυτονομία.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι πίνακες πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, είναι ο εγκέφαλος του συστήματος και επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια που εξαρτώνται από το μέγεθος του έργου, το είδος της επιχείρησης αν πρόκειται για επαγγελματική εφαρμογή και τη οικονομική δυνατότητα για την επένδυση. Παρακάτω οι τρείς κατηγορίες.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι πίνακες μπορεί να έχουν μέχρι 16 ζώνες και είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία και εργοστάσια.

Προσφέρουν μια εκτεταμένη λίστα ρυθμίσεων και χαρακτηριστικών για τον έλεγχο του εξοπλισμού εγκατάστασης και των σειρήνων, οι οποίες μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν με την χρήση ενός Η/Υ μέσω Ethernet.

Διαθέτουν 2 εξόδους για σειρήνες, ρελέ συναγερμού, ρελέ σφάλματος και προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ.

Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ

Οι πίνακες αυτής της κατηγορίας διαθέτουν εκτεταμένες λειτουργίες και δυνατότητες για τον έλεγχο του συστήματος πυρανίχνευσης όπως σειρήνες, ρελέ εξόδων κ.α και σχεδιάζονται με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4.

Διατίθενται ανάλογα των μοντέλων με 1,2 ή 4 βρόχους που ο καθένας μπορεί να υποστηρίξει έως 150 διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές. Επίσης περιλαμβάνουν 4 εξόδους για οδήγηση συμβατικών σειρήνων καθώς και ρελέ κατάστασης σφάλματος, συναγερμού και βοηθητικό ρελέ. 

Τέλος είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις όπως πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία και εργοστάσια, χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου πινάκων πυρανίχνευσης (έως και 4 διασυνδεμένοι πίνακες και έως 8 διασυνδεμένοι επαναλήπτες).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Οι πίνακες κατάσβεσης που τοποθετούμε διαθέτουν δύο διασταυρούμενες ζώνες για ανιχνευτές, μία ζώνη για το μπουτόν χειροκίνητης έναρξης της κατάσβεσης, μία ζώνη για ένα μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης της διαδικασίας κατάσβεσης και μία έξοδο κατάσβεσης ελεγχόμενη για ανοικτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα. Η έξοδος μπορεί να λειτουργήσει με πυροκροτητές ή ηλεκτροβαλβίδες.

Διαθέτει επίσης δύο εξόδους για σειρήνες, ένα ρελέ σφάλματος, δύο πλήρως προγραμματιζόμενες επαφές ρελέ και κλέμμες για σύνδεση με συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης.

Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN12094-1.

Η 4S Security ....

.... είναι νόμιμη εταιρεία συστημάτων ασφαλείας με το διακριτικό Ι.Ε.Π.Υ.Α.        ( Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ).

Με τη διαδρομή των 18 ετών είμαστε σε θέση τεχνολογικά και εμπειρικά να σχεδιάσουμε τη λύση που ταιριάζει σε εσάς, οικονομικά, αποτελεσματικά και με συνέπεια. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση  : Λεωφ. Λαυρίου 25-27

                        Γλυκά Νερά Τ.Κ. 15354

Τηλ.κέντρο : +30 210.25.85.755

Κινητό         : +30 6981.333.996

Email           : samaras@4s-security.gr

Website      : www.4s-security.gr

Μείνετε Ενημερωμένοι

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε email για τις νέες εξελίξεις και προσφορές
© 2021 4S-SECURITY. All Rights Reserved. Designed By IST-EUROPE

Search

X

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του περιεχομένου.

Ο ιστότοπος φέρει στοιχεία από επίσημους φορείς ( αναφέρονται στα σημεία ) αλλά και πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο που ανήκουν στο portfolio της εταιρείας. Μόνο με την συναίνεση της εταιρείας επιτρέπεται η αντιγραφή των στοιχείων.