Κέντ. λήψεως σημάτων

 

Ο σταθμός λήψεως σημάτων πουδιαθέτουμε είναι μία από τις πιο σύγχρονες και δυναμικές μονάδες στον χώρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και προστασίας των εγκατεστημένων συστημάτων συναγερμού.

Ο κεντρικός σταθμός μας, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει, αξιοποιεί πλήρως το σύστημα συναγερμού που του συνδρομητή υποστηρίζοντας και από δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με ανάλογο ειδικό πρόγραμμα υποστήριξής, που σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, διεκπεραιώνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα τα σήματα τα οποία λαμβάνει. Οι τηλεφωνικές γραμμές του σταθμού με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα συναγερμού του συνδρομητή είναι ψηφιακές και συνοπτικές, μηδενίζοντας έτσι τυχόν πρόβλημα επικοινωνίας και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο επικοινωνίας μεταξύ συναγερμού και κέντρου.

Παροχές του κεντρικού σταθμού.

• Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε.

• Σήμα λήξης του συναγερμού.

• Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.

• Σήμα αφόπλισης του συναγερμού που έγινε υπό απειλή.

• Σήμα προσωπική απειλής. • Σήμα ιατρικής βοήθειας. • Σήμα πυρανίχνευσης.

• Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ( ΤΕST).

• Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.

• Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.

• Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.

• Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσύνδεσής της.

• Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.

• Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ)

• Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.

• Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.

• Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της.

• Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον πελάτη.

• Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.

• Αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

Ενέργειες που ακολουθούν τον ερεθισμό του συστήματος συναγερμού.
Με την λήψη του σήματος και σε περίπτωση οι χειριστές του κέντρου προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε σήμα διάρρηξη & προσωπικής απειλής:

• Ειδοποιούν την Άμεση Δράση • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος ζητήσει να ενημερώνονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Σε σήμα πυρκαγιάς:

• Ειδοποιούν την πυροσβεστική • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος ζητήσει να ενημερώνονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Σε σήμα ιατρικής βοήθειας:

• Ειδοποιούν για ιατρική βοήθεια • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος ζητήσει να ενημερώνονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
Καθ’ όλο το 24ωρο το τηλεφωνικό κέντρο, δέχεται τις κλήσεις για τεχνικά προβλήματα και στην συνέχεια τα μεταβιβάζει στο τεχνικό τμήμα, ή στον υπεύθυνο εγκαταστάτη του συστήματος. Για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης ο πελάτης επιβαρύνεται με την αξία επίσκεψης τεχνικού καθώς και με τα εκάστοτε αντικαθιστώμενα υλικά .
Πρόγραμμα άμεσης επέμβασης και περιπολίας.
Το κέντρο μας διαθέτει ασυρματοφόρα αυτοκίνητα τα οποία καλύπτουν τις ώρες 22:00 - 06:00 τους πελάτες εκείνους οι οποίοι έχουν συμβληθεί (κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού) με εμάς για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα ενεργοποιείτε: α) Σε κάθε σήμα που θα λάβει το κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού και που θα αφορά ερεθισμό του συστήματος. β) Σε κάθε τηλεφωνική κλήση του πελάτη και εφ’ όσον συντρέχει ουσιώδης λόγος. Το αποστελλόμενο όχημα σκοπό έχει να ελέγξει τον χώρο ως προς τυχόν φθορές ή ίχνη διαρρήξεως, να προσπαθήσει να αποτρέψει τα ως άνω με όσα μέσα έχει στην διάθεσή του να ενημερώσει για όλες τις ενέργειες το κέντρο λήψεως σημάτων της εταιρείας. Το πρόγραμμα της αμέσου επεμβάσεως επιβαρύνεται με 36,00 € πλέον Φ.Π.Α. / μήνα, με τρίμηνη σύμβαση. Επιπροσθέτως των ανωτέρω ενεργειών, ο υπάλληλος της εταιρείας ελέγχει από ώρα 22:00 έως 6:00 τον χώρο και ότι άλλο έχει ζητηθεί από τον συνδρομητή. Το πρόγραμμα της περιπολίας επιβαρύνεται με 70,00€ πλέον Φ.Π.Α. / μήνα , με τρίμηνη σύμβαση.

Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια από το υπουργείο δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Τα βασικά στελέχη της επιχείρησης προέρχονται από των κλάδο της ασφάλειας δεδομένων δικτύων και δορυφορικών επικοινωνιών γι 'αυτό και η κάθε μας πρόταση είναι και εγγύηση για τη ζωή και την περιουσία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εντελώς δωρεάν μελέτη του χώρου σας και μάθετε πως μπορείτε να εξασφαλίσετε το σπίτι ή το γραφείο με τα σύγχρονα συστήματα που διαθέτουμε, το κέντρο λήψεως σημάτων και την οπτική καταγραφή εποπτεία του χώρου.