Συστήματα κατάσβεσης

 

Τα συστήματα κατάσβεσης είναι συστήματα που ενεργοποιούνται και λειτουργούν για τη κατάσβεση εστίας φωτιάς.

Θα έλεγε κανείς ότι είναι η συνέχεια των συστημάτων πυρασφάλειας αφού κατά κύριο λόγο παίρνουν την εντολή ενεργοποίησης από αυτά.

Από τι αποτελείται ένα σύστημα κατάσβεσης.
Τα συστήματα κατάσβεσης δεν αποτελούνται τόσο από ηλεκτρονικά μέρη όσο από μηχανικά. Τα κυρίως ηλεκτρονικά μέρη τους είναι τα μπουτόν και οι φαροσειρήνες ένδειξης λειτουργίας κατάσβεσης. Αυτό βέβαια αφορά συστήματα κατάσβεσης που έχουν ως κύριο μέσο τους πυροσβεστήρες (αφρό) π.χ. εγκατάσταση σε κουζίνα ψητοπωλείου. Στη περίπτωση μεγάλων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αντλίες νερού π.χ. παρκινγκ αυτοκινήτων ή διοξείδιο του άνθρακα π.χ. σε υποσταθμούς τότε τα συστήματα γίνονται πολύπλοκα και διαθέτουν κέντρα, μονάδες διαχείρισης και πληκτρολόγια.
Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος.
Το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή συστήματος κατάσβεσης είναι το αντικείμενο του κτιρίου. Για παράδειγμα αν το κτίριο είναι αποθήκη με εύφλεκτα υλικά και διαθέτει σύστημα άντλησης νερού και υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν συστήματα πυροδότησης φιαλών CO2 και ενεργοποίησης της αντλίας. Αν πάλι είναι ένα συγκρότημα κτιρίων τότε θα εγκαταστήσουμε μόνο σύστημα νερού σε συνδυασμό με την τοποθέτηση πυροσβεστήρων. Ένα τελευταίο παράδειγμα και πιο συχνό είναι τα συστήματα κατάσβεσης αφρού που τοποθετούνται στις κουζίνες μαγειρείων και κυρίως πάνω από τις εστίες ψησίματος. Η πληροφορία για το πόσο μεγάλο θα είναι το κάθε σύστημα αυτό εξαρτάτε από τις κτιριακές εγκαταστάσεις οπότε και δεν μπορεί να περιγραφή
Πόσος χρόνος απαιτείτε για την εγκατάσταση.
Με τη μελέτη στο χώρο σας θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Γενικά είναι περίπλοκη διαδικασία για να εξασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
Υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.
Η εταιρεία μας παρέχει τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση σε ετήσια βάση, με παρουσία τεχνικού στο χώρο για επιτόπιο έλεγχο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την συνεχή και καλή λειτουργία του συστήματος. Επίσης με το πέρας των εργασιών, γίνεται επίδειξη του συστήματος σε πλήρη λειτουργία και συνθήκες φωτιάς. Η επίδειξη αυτή πραγματοποιείτε παρουσία όλου του προσωπικού ή μόνο στον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας.

Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια από το υπουργείο δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Τα βασικά στελέχη της επιχείρησης προέρχονται από των κλάδο της ασφάλειας γι 'αυτό και η κάθε μας πρόταση είναι και εγγύηση για τη ζωή και την περιουσία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εντελώς δωρεάν μελέτη του χώρου σας και μάθετε πως μπορείτε να εξασφαλίσετε το σπίτι ή το γραφείο με τα σύγχρονα συστήματα που διαθέτουμε.