Συστήματα Πυρανίχνευσης

 

Τα συστήματα πυρανίχνευσης αποτελούν το πλέον αξιόπιστο σύστημα πρόληψης συμβάντος πυρκαγιάς.

Ένα σταθερό και πιστοποιημένο σύστημα πυρασφάλειας, μπορεί να σας προφύλαξη από καταστάσεις καθόλου ευχάριστες για την ζωή και την περιουσία σας.

Τί είναι και από τι αποτελείται ένα σύστημα πυρανίχνευσης.
Η πυρανίχνευση είναι το ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο ανιχνεύει την ύπαρξη φωτιάς. Αποτελείτε από την κεντρική μονάδα (πλακέτα), το πληκτρολόγιο, τις σειρήνες (εσωτερική και εξωτερική), τα μπουτόν τους φάρους και τους διάφορους αισθητήρες (καπνού, αερίων γκαζιού-φυσικού αερίου, θερμοδιαφορικούς, θερμικών ορίων, διπλής τεχνολογίας).
Τί είναι και από τι αποτελείται ένα σύστημα πυρασφάλειας.
Στην ουσία είναι το ίδιο σύστημα με την πυρανίχνευση αλλά πιο γενικευμένο στην ορολογία του αφού εντάσσει το κομμάτι του προγραμματισμού και των εντολών αυτοματισμού για τις ειδοποιήσεις και την ενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης.
Πόσος χρόνος απαιτείτε για την εγκατάσταση.
Ο χρόνος που απαιτείτε είναι αρκετός και ανάλογος με το χώρο και τις απαιτήσεις. Δεν υπάρχει καμία συνάφεια με τα αντίστοιχα συστήματα συναγερμού ή εποπτείας αφού στα συστήματα πυρασφάλειας εντάσσονται μηχανισμοί πρόβλεψης και πρόληψης φωτιάς καθώς και μηχανισμοί διασφάλισης της ακέραιης λειτουργείας του συστήματος κάτω από τις συνθήκες της φωτιάς όπως ασφάλεια καλωδίων και υποσυστημάτων.
Υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.
Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας παρέχει τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση 365 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο. Αν για κάποιο λόγο απαιτηθεί θα είμαστε κοντά σας με φυσική παρουσία. Επίσης με το πέρας των εργασιών, παραδίδουμε το εγχειρίδιο χρήσης και την εγγύηση του συστήματος ενώ παράλληλα πραγματοποιούμε επείδηξη για το χειρισμό και τις λειτουργίες σε όλο το προσωπικό της εταιρείας σας.
Ποιες είναι οι δυνατότητες των συστημάτων πυρασφάλειας.
Τα σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα και εξάγονται σε όλο το κόσμο. Ένα πλήρες σύστημα θα ανιχνεύσει την φωτιά ή το αέριο, θα ενεργοποιήσει το σύστημα κατάσβεσης ή προφύλαξης στην περίπτωση των αερίων και θα ειδοποιήσει για την ύπαρξη κινδύνου. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε και τη δυνατότητα προγραμματισμένων εντολών αυτοματισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια από το υπουργείο δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Τα βασικά στελέχη της επιχείρησης προέρχονται από των κλάδο της ασφάλειας δεδομένων και δικτύων γι 'αυτό και η κάθε μας πρόταση είναι και εγγύηση για τη ζωή και την περιουσία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εντελώς δωρεάν μελέτη του χώρου σας .